stalking horse

  1. Noun arkasında avcının siper aldığı at veya at şeklinde şey.
  2. Noun bahane, maske, asıl maksadı gizleyen şey.
  3. Noun asıl adayı gizlemek veya muhalif oylarını bölmek için ileri sürülen aday.
birini kukla olarak öne sürmek Verb