stand on ceremony with sb

  1. Verb biriyle resmi ilişkilerde olmak