statute of the ınternational court of justice

Uluslararası Adalet Divanı Statüsü Noun, International Law