stick in someone's throat

  1. Verb kabullenememek
  2. Verb ağırına gitmek
  3. Verb dokunmak
  4. Verb boğazında düğümlenmek
  5. Verb söyleyememek
  6. Verb söylemeye dili varmamak
  7. Verb söylemeye korkmak