stock farm

  1. Noun hayvan çiftliği.
çiftlik envanteri
hayvan mevcudu
mevcut hayvanlar