storage check

  1. (demiryolları) ambar fişi
ardiye makbuzu
(US) ardiye makbuzu
çekten muhataba
çek muhafaza hesabı (normal çek akımının çevrimini kesen süreç
oradan bankaya ve tekrar keşideciye dönme süreci