stow cargo in a ship's hold

  1. Verb yükü geminin ambarına istif etmek