straightforward

 1. doğru, dosdoğru, dolambaçsız, dönemeçsiz.
  to give a straightforward answer to a question: bir
  soruya doğru/dolambaçsız cevap vermek.
 2. dürüst, açık sözlü, hilesiz, dobra dobra.
  He is a straightforward man.
 3. (anlamca) açık, vazıh, kolay anlaşılır.
  a straightforward explanation.
kolayca anlaşılır dil
malların direkt alımı
dürüst