strike a bad patch

  1. Verb talihsizlik üstüne talihsizliğe uğramak
(muvakkaten) talihi ters gitmek.