string along with sb

  1. Verb yararlı olduğu sürece biriyle temasta olmayı sürdürmek
  2. Verb peşine takılmak