strive

 1. Intransitive Verb çok çalışmak, çabalamak, gayret etmek.
  He is striving hard to succeed.
  to strive for/after:
  (bir gaye vb.) peşinde koşmak, (gayeye) ulaşmaya çalışmak.
  What are you striving after?
 2. Intransitive Verb uğraşmak.
 3. Intransitive Verb didişmek, mücadele etmek.
  to strive against fate.
 4. Intransitive Verb yarışmak, rekabet etmek.
akıntının tersine kürek çekmek Verb
bir şey için gayret etmek Verb