1. Geçişsiz Fiil çok çalışmak, çabalamak, gayret etmek.
  He is striving hard to succeed.
  to strive for/after:
  (bir gaye vb.) peşinde koşmak, (gayeye) ulaşmaya çalışmak.
  What are you striving after?
 2. Geçişsiz Fiil uğraşmak.
 3. Geçişsiz Fiil didişmek, mücadele etmek.
  to strive against fate.
 4. Geçişsiz Fiil yarışmak, rekabet etmek.
akıntının tersine kürek çekmek Fiil
bir şey için gayret etmek Fiil