study every aspect of the question

  1. Verb bir sorunu her bakımdan incelemek