sub- head

  1. dergi ya da gazetede alt başlık
  2. alt manşet
alt-başlık, ikinci derece yazı başlığı, bölüm başlığı. Noun
müdür yardımcısı, ikinci müdür. Noun