summerize

  1. Transitive Verb yaza hazırlamak, serinletici tertibat vb. yapmak.
  2. Transitive Verb yaz sıcaklarından korumak.
    to summerize a snowmobile.