sunrise

  1. Noun gündoğuşu, güneşin doğuşu, tulû.
  2. Noun sabah.
sabaha doğru Noun
güneş doğmadan Adverb
ileri teknoloj kullanan,ihracat potansiyeli yüksek, riskli büyük girişimler Noun
önemi hızla artan
bilgisayar teknolojisi ve biyoteknoloji alanı çevresindeki endüstri