1. İsim gündoğuşu, güneşin doğuşu, tulû.
  2. İsim sabah.
sabaha doğru İsim
güneş doğmadan Zarf
ileri teknoloj kullanan,ihracat potansiyeli yüksek, riskli büyük girişimler İsim
önemi hızla artan
bilgisayar teknolojisi ve biyoteknoloji alanı çevresindeki endüstri