supportive

  1. Adjective destekleyici.
    supportive ego
    psikol. destekleyici kişi.
  2. Adjective yardımcı.
  3. Adjective kanıtlayıcı, iddiayı ispata yarayan.
dayanışık
destekleyici politika
(a)
psikol. destekleyici ruh tedavisi, (b)
tıp hastanın genel sağlığını kuvvetlendirerek
hastalık bulgularının ortadan kaldırıldığı tedavi usulü.