survey area

  1. araştırma anketinin kapsadığı coğrafi bölge