swallow one's medicine

  1. Verb (US) bir şeye katlanmak
  2. Verb razı olmak
  3. Verb acısını çekmek