sweep along

  1. birlikte sürüklemek, alıp götürmek,
    mec. çok etkilemek.
    speaker who sweeps his audience along
    with him: dinleyicileri sürükleyen/çok etkileyen hatip.
dinleyicilerini büyülemek Verb