switch

 1. çubuk, değnek, ince dal.
 2. çubukla vurma, çubuk/değmek darbesi/ vuruşu.
 3. filiz, sürgün.
 4. Electronics anahtar, elektrik devresini açıp kapayan alet.
 5. demiryolu makası.
 6. döndürme, çevirme, değiştirme, değiş tokuş yapma.
 7. (inek, aslan vb. gibi hayvanların kuyrukları ucundaki) püskül.
 8. çubukla vurmak, dövmek.
 9. çubuğu/değneği vb. sallamak.
 10. (yerlerini vb.) değiştirmek, çevirmek, birbiriyle değiştirmek.
 11. kaydırmak, döndürmek, yolunu değiştirmek.
 12. (elektrik devresini) açmak/kapamak.
  switch on: devreyi kapamak, akım vermek.
  switch off:
  devreyi açmak, akımı kesmek.
 13. makasla treni başka yola sevketmek.
 14. trene vagon takmak/çıkarmak.
 15. yolunu/yönünü değiştirmek.
 16. (hayvan kuyruğunu) sallamak.
otomatik anahtar
(radyo) dalga anahtarı
baroswitch
basınç açar-kaparı: hava basıncı ile açılıp kapanan anahtar. Noun
ara verme noktası anahtarı
akım çevirme anahtarı
kod anahtarı
kontrol anahtarı
cereyan anahtarı
ateşleme anahtarı
üçlü elektrik anahtarı
acil durum durdurma düğmesi Noun
karartma ayarlı anahtar Information Technology
otomobil farlarını kısma anahtarı. Noun
ışık kısma anahtarı
elektrik düğmesi
anahtar
düğme
elektronik anahtar
karanlıkta el yordamıyla elektrik düğmesini aramak Verb
çıkış şalteri
çıkış açısı
mandallı şalter
şamandıralı açıcı
gömme elektrik anahtarı
ayak şalteri
ateşleme çevirgeci.
kesme anahtarı Information Technology
devre kesici
kontak anahtarı
hat kesici
yönetim kurulu üyelerinin takası Noun
ana şalter
çok kontaktlı anahtar
çok kontaklı anahtar
kademeli açıcı
çivili kesici
politika değiştirme
güç anahtarı Information Technology
kordonlu şalter
çekme anahtar
güvenlik anahtarı
ateşleme anahtarı
hisse senedi takası teklifi
hisse senedi takası Noun
(US) hisse senedi takası Noun
vergilendirme sisteminde değişiklik
eklem-anahtar, mafsallı anahtar.
devirme şalteri
bir elektrik düğmesini çevirmek Verb
bir elektrik düğmesini çevirmek Verb
ankastre anahtar
iş değiştirmek Verb
treni yan bir perona almak Verb
dönemeç
viraj
bağlama kolu
açıcı palası
dağıtım tablosu Noun
telefon santralı
çubuk kamışı
(Arundinaria tecta). Noun
çevirici
bağlama şeması
manevra lokomotifi. Noun
direkt vergilendirmeden endirekt vergilendirmeye geçme
treni bırakıp otobüse binmeye başlamak Verb
açıcı düzeni
(beyzbol) her iki eliyle de topa vurabilen oyuncu. Noun
açıcı çengel
yatırımları başka yere kaydırmak Verb
kontak anahtarı
sadakatin başka tarafa yönelmesi
cansız yapmak Verb
birini tepkisiz
gazını vb kesmek Verb
kapamak Verb, Information Technology
bir cihazın elektriğini
ses kayıt cihazını kapatmak Verb
birine uyarıcı vererek canlandırmak Verb
açmak Verb, Information Technology
elektrik düğmesini açmak Verb
bir cihazı enerji kaynağına bağlamak Verb
devreyi açmak Verb
(menkul değerler) çıkmak Verb
yüksek getirisi olan tahvillere yönelmek Verb
hisse senetlerini bırakıp
üretimi değiştirmek Verb
taarruza geçmek Verb
bağlama mandalı
şalter odası Noun
taraf değiştirmek Verb
makas manevra tablosu Noun
(US) demiryolu makaslarını değiştiren kimse
konuşurken konuyu değiştirmek Verb
konuşma konusunu değiştirmek Verb
televizyonu kapatmak Verb
televizyonu açmak Verb
makas traversi
daha kısa finansman biçimlerine geçmek Verb
Cumhuriyetçiler tarafına geçmek Verb
tebdili hat kulesi
nadir mallar
vb ile ödeme yapılan uluslararası mal ticareti
para yerine hizmetler
imtiyazlar