tacit law

  1. örf hukuku
  2. örf ve âdetlerden doğan hukuk
  3. halkın ortak rızalarından doğan hukuk
  4. örf ve âdet hukuku