tail end

  1. kuyruk
sonuncu gelmek Verb
kuyruğun sonunda gelmek Verb
kuyruk sokumu
sıradaki son kişi
bir müzakerenin sonu