take apart

  1. (a) sökmek, demonte etmek, parçalara ayırmak.
    to take the engine apart: bir motoru sökmek. (b)
    tenkit etmek, (sözle) hücum etmek.
    She was taken apart for her controversial stand: Onun münakaşacı tutumu tenkit edilmişti. (c) iyice incelemek, elemek, didik didik etmek.
    They will take your final report apart: Son raporunu iyice inceleyecekler.
  2. ayırmak, koparmak, soruşturmak.
rol almak Verb
birinin haksızlığını kanıtlamak Verb
birini kolaylıkla mağlup etmek Verb
birini kolayca yenmek Verb
birini yalancı çıkarmak Verb
birini haksız çıkarmak Verb
birini kolayca alt etmek Verb
bir yeri iyice aramak Verb
birşeyin yanlışlığını kanıtlamak Verb
birşeyin yanlış olduğunu göstermek Verb
birşeyi parçalamak Verb
birşeyin doğru olmadığını göstermek Verb
birşeyi parçalarına ayırmak Verb
bir yeri didik didik aramak Verb