take care of sb

  1. Verb birini himaye etmek
  2. Verb birine bakmak
  3. Verb rüşvet alarak halletmek
  4. Verb öldürmek
  5. Verb baktırmak