take care of sb

  1. Fiil birini himaye etmek
  2. Fiil birine bakmak
  3. Fiil rüşvet alarak halletmek
  4. Fiil öldürmek
  5. Fiil baktırmak