take down sb's name and address

  1. Verb birinin adını ve adresini almak