take on heavy responsibility

  1. Verb ağır sorumluluk yüklenmek