take one's leave of sb

  1. Verb birinden izin alarak gitmek
  2. Verb üç günlük izin zni alarak gitmek