take other people's ideas

  1. Verb başkalarının fikrini almak