take sb's umbrella in mistake for one's own

  1. Verb yanlışlıkla başkasının şemsiyesini almak