take someone apart

  1. Verb birini kolayca yenmek
  2. Verb birini kolayca alt etmek
  3. Verb birini kolaylıkla mağlup etmek
  4. Verb birinin haksızlığını kanıtlamak
  5. Verb birini haksız çıkarmak
  6. Verb birini yalancı çıkarmak