take someone's life

  1. (birini) öldürmek, canına kıymak.
    take (one's) own life: intihar etmek, kendi canına kıymak.