talk (someone's) head off

  1. durmadan konuşmak, gevezelik etmek, (bir kimsenin) kafasını şişirmek.