teach someone better

  1. Verb birinin aklını başına getirmek