thaw out one's guests

  1. Verb konuklarının çekingenliğini gidermek