the fat is in the fire

  1. iş işten geçti, ateş bacayı sardı, (fena sonuçtan) kurtuluş ümidi yok.