the hush before the storm

  1. fırtınadan önceki sessizlik