through way

  1. direkt yolculuk
thruway Noun
çevre yolu, kese yol. Noun
etc.: (gemi) sis vb.'de yolunu bulmak/yol almak.
kalabalığı yararak ilerlemek Verb
itip kakarak yol açmak Verb
kalabalıkta zorla ilerlemek Verb
...'den çıkış yolu bulmak Verb
kalabalıkta kendine yol açmak Verb
kalabalıkta kendine yol açmak Verb
kılıç vb ile vurarak balta girmemiş ormanda kendine yol açmak Verb
kalabalıkta yol açmak Verb
kalabalıkta kendine yol açmak Verb
US çamurda bata çıka ilerlemek Verb
çamur içinde bata çıka yürümek Verb
birşeyi sonuna kadar okumak Verb
omuz atarak kalabalığı yarmak Verb
kalabalıkta kendine yol açmak Verb
kalabalıkta kendine bir yol açmak Verb
ite kaka yol açmak, sokuşmak.
maharetle sokulup geçmek Verb
kalabalık içinden kendine bir yol açmak Verb
trafikte yol bulup ilerlemek Verb
kendi çabasıyla okumak
kendi kazandığı parayla üniversitede okumak Verb
kalabalık arasından kendine yol açmak.