tiara

  1. Noun mücevherli kadın başlığı.
  2. Noun Papanın üç katlı tacı.
  3. Noun eski İranlıların kullandıkları sarık.
taçlı