1. İsim mücevherli kadın başlığı.
  2. İsim Papanın üç katlı tacı.
  3. İsim eski İranlıların kullandıkları sarık.
taçlı