tide pool

  1. Noun, Biology gelgit havuzu (Kaynak: Evrim Çalışkanları)