to act one

yaşına göre hareket etmek.
kendi ilkelerine göre hareket etmek Verb
kendi kanaatine göre davranmak Verb
kendi fikriyle hareket etmek Verb
kişinin kendi yetki sınırları dışına çıkması
kişinin kendi yetki sınırları içinde hareket etmesi
davranışlarını yaşına uydurmak, yaşına göre hareket etmek, makul olmak.