to be eaten up with (jealousy, desire

  1. ): (kıskançlık, arzu vb. ile) yanıp tutuşmak, içi içini yemek.