to be in a hurry

  1. acele etmek, acelesi olmak.
    He was in a hurry.
çok acele para kazanmak durumunda olmak Verb