to form an estimate of someone's capabilities

  1. bir kimsenin yetenekleri hakkında fikir edinmek.