to row

  1. Verb, Military tarumar etmek
uzun ve meşakkatli iş.
zor iş
işi zor olmak Verb