to stand on one's own

  1. münferit
  2. (ev) dört tarafı açık