too late

  1. çok geç.
    arrive too late: iş işten geçtikten sonra gelmek, yetişememek.
    I was too late:
    Çok geciktim, yetişemedim.
    Before it is too late: İş işten geçmeden, henüz vakit var iken.